Styrelsen

Styrelse vald 2019:

Thomas Bolin, ordf
Folke Bäck, vice ordf
Olle Hermansson
Catti Proos
Karin van der Mierlo
Kristina Gradin Grubb
Kent Thunell

Valberedning:
Mari Backman
Isa Persson
Mats Fredriksson

Information

0684-160 00

vardagar  8 -16

 

Fjällhälsan

Råndalsvägen 13

Box 163

84093 Hede

Faxnr 0684-160 05


ÖPPETTIDER


 

Övriga tider ringer ni 1177 för att komma i kontakt med sjukvårdsrådgivning eller 112 vid allvarligare sjukdomar eller akuta olycksfall.

HEDE

Vardagar:

8:00 - 17:00

 

Lättakuten öppen mellan 8:00 - 16.00

 

 


VÅRA FILIALER

 

 

VEMDALEN

måndag och torsdag

mellan 8:00 - 11:00

 

Tidbokning för Vemdalen sker via mottagningen i Hede på tel 0684-16004.

OBS!

Sommarstängt under 
juli och augusti.


 

 

 

BJÖRNRIKE

Stängt för säsongen.
 

 

LILLHÄRDAL

Adress: Mobacka 1

 

Öppettider:

Måndag-fredag 8-17.

 

Provtagning måndagar och torsdagar, ring för tidsbeställning.

 

Telefontider:

-Läkare

Mån-fre kl. 8-10.

-Psykosociala teamet

Tisdagar kl. 9-10.

 

Telefonnummer

0680-31 000

 

 

LÄKARE I TJÄNST


Vecka 24:

Marianne Mjöberg

Vecka 25:

Norbeth Hansson

Martin Nilsson

Vecka 26:

Norbeth Hansson

Sophia Hansson

Anna Karin Hansson

Vecka 27:

Norbeth Hansson

Andreas Pihl

Vecka 28:

Norbeth Hansson

Vecka 29:

Maria Torper

Norbeth Hansson

Vecka 30:

Maria Torper

Norbeth Hansson

Vecka 31:

Maria Torper

Norbeth Hansson

Andreas Pihl


KONTAKTA OSS

Välkommen till Fjällhälsan i Hede


Fjällhälsans hälsocentral i Hede är en komplett hälsocentral med läkare, sköterskor, sjukgymnastik, röntgen och laboratorium. Vi har även barnavårds- och mödravårdscentral samt psykosociala resurser. Fjällhälsan Hede Vemdalen drivs som en befolkningsägd ekonomisk förening.


Hösten 2017 startade Fjällhälsan ett projekt för förbättrad kvinnohälsa i glesbygd. Vi planerar återkommande specialistmottagning ungefär var åttonde vecka. Vi har moderniserat våra lokaler och bland annat införskaffat en modern ultraljudsapparat. Mottagningen är öppen för alla kvinnor, oberoende av var man bor. Sedvanlig patientavgift.


Vår kompletta hälsocentral finns i Hede, och sedan december 2013 har vi en mindre mottagning i Vemdalen by. I december 2017 öppnades våra säsongsöppna mottagningar i Tänndalen, Ramundberget samt Björnrike. Sedan januari 2019 driver vi också en åretruntöppen mottagning i Lillhärdal. 


Vi arbetar på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen och får samma ersättning som de regiondrivna hälsocentralerna får via skattepengar.


Vårt mål är att ha en hög vårdkvalitet och tillgänglighet. Vi vill ge dig en mycket god service och du ska känna dig trygg i vår vård och snabbt få den hjälp du behöver, när du behöver.

Bli medlem i föreningen

 

Föreningen arbetar för bästa möjliga sjukvård i området och medlemsavgifterna används för att ytterligare förbättra vården i vårt område. Som medlem kan du vara med och påverka i val av styrelseledamöter.

 

Du blir medlem genom att betala in 100 kr i medlemsavgift per år.

Första året betalar du in även för en andel, 100 kr.

Från andra året är inbetalning för andelar frivilligt.

 

Inbetalningskvittot är ditt medlemsbevis.

 

Vill du vara medlem så sätt in 200 kr på Bankgiro 5355-7112.

Viktigt! Glöm inte skriva in ditt namn och din adress! Viktigt!

Fjällhälsans gåvofond

 

Fondens ändamål är att utgöra en ekonomisk grund för att förbättra/utsmycka verksamhetens lokaler, de skall också kunna användas för att finansiera utbildning/konferensdeltagande med anknytning till Fjällhälsans verksamhet, för anställd personal. Fondens medel får förbrukas helt.

 

Fjällhälsans gåvofonds förvaltare är Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen. Beslut om utdelning av bidrag ur gåvofonden fattas av verksamhetschefen och ordförande i förening.

 

Alla bidrag till fonden mottages med största tacksamhet.

Insättning kan göras på Bankgironummer 640-2150.

 

Vid frågor kontakta Thomas Bolin på 076-361 91 80.

Välj oss!


Du har möjlighet att välja vilken hälsocentral Du vill tillhöra. Om Du vill tillhöra den hälsocentral som finns närmast Dig behöver Du inte göra något. 


Vill Du tillhöra Fjällhälsan Hede Vemdalen trots att Du inte bor i området är Du välkommen att höra av Dig till oss. Du kan antingen skriva ut blanketten i länken nedan och skicka den till oss, se vår adress i vänstra kolumnen. Du kan göra byten när du vill, hälsocentralen har två månader på sig att ta över nya patienter.


Välkommen till oss på Fjällhälsan Hede Vemdalen.